Recykling

Stosując recykling gruzu chronisz środowisko oraz redukujesz koszty inwestycji !

Gruz betonowy jest bardzo dobrym kruszywem z powodzeniem zastępującym materiały naturalne.

Kruszywo recyklingowe można zastosować do:

  • robót betonowych
  • formowania i zagęszczania terenu
  • wykonania wstępnej podbudowy i warstw wiążących dróg
  • utwardzania placów, parkingów i dróg dojazdowych

Posiadamy:

  • Decyzje na zbieranie odpadów
  • Decyzje na przetwarzanie odpadów
  • Badania wytwarzanych produktów oraz wystawiamy deklaracje właściwości użytkowych wg POLSKICH NORM

 

Prowadzimy sprzedaż materiałów z recyklingu:

Gruz Betonowy
Frakcja 0 - 63 mm

Gruz Ceglano - Betonowy
Frakcja 0 - 63 mm

Kruszywo ceglane
Frakcja 0 - 63 mm