Projektowanie

Projektowanie terenów zieleni

Ogrody przydomowe, zieleń przy firmach i na terenach publicznych.

Zakres :
– doradztwo w zakresie pielęgnacji materiału roślinnego
– doradztwo w zakresie zagospodarowania terenu: materiał roślinny, mała architektura
W cenie dojazd do klienta do 60 km w obie strony od siedziby firmy. Powyżej 60 km dojazd 2 zł brutto / 1 km.

Zakres projektu:
– 1 wariant zagospodarowania terenu – projekt koncepcyjny
– propozycje dotyczące zagospodarowania: materiał roślinny, mała architektura
– 1 korekta projektu koncepcyjnego
– 1 konsultacja z architektem na terenie budowy
– operat pielęgnacyjny
– czas oczekiwania – uzgodniony indywidualnie z klientem
– *możliwość dodatkowych konsultacji z architektem na terenie budowy – koszty dojazdu w obie strony całkowicie pokrywa klient (od siedziby firmy), 2 zł brutto/ 1 km
W cenie dojazd do klienta do 60 km w obie strony od siedziby firmy. Powyżej 60 km dojazd 2 zł
brutto / 1 km.

Zakres projektu:
– 1 wariant zagospodarowania terenu – projekt koncepcyjny: materiał roślinny, mała architektura
– 2 konsultacje z architektem na terenie budowy
– 2 korekty projektu koncepcyjnego
– projekt zagospodarowania terenu
– szczegółowa specyfikacja materiałowa
– operat pielęgnacyjny
– propozycja oświetlenia
– *projekt nawodnienia – jeżeli klient przewiduje automatyczne nawadnianie terenu
–  czas oczekiwania – uzgodniony indywidualnie z klientem
– *możliwość dodatkowych konsultacji z architektem na terenie budowy – koszty dojazdu w obie strony całkowicie pokrywa klient (od siedziby firmy), 2 zł brutto/ 1 km
W cenie dojazd do klienta do 60 km w obie strony od siedziby firmy. Powyżej 60 km dojazd 2 zł brutto / 1 km.

Zakres projektu:
– 1 wariant zagospodarowania terenu – projekt koncepcyjny: materiał roślinny, mała architektura
– 2 konsultacje z architektem na terenie budowy
– 2 korekty projektu koncepcyjnego
– projekt zagospodarowania terenu
– szczegółowa specyfikacja materiałowa
– operat pielęgnacyjny
– propozycja oświetlenia
– wizualizacje fragmentów terenu
– *projekt nawodnienia – jeżeli klient przewiduje automatyczne nawadnianie terenu
– czas oczekiwania – uzgodniony indywidualnie z klientem
– *możliwość dodatkowych konsultacji z architektem na terenie budowy – koszty dojazdu w obie
strony całkowicie pokrywa klient (od siedziby firmy), 2 zł brutto/ 1 km
W cenie dojazd do klienta do 60 km w obie strony od siedziby firmy. Powyżej 60 km dojazd 2 zł brutto / 1 km.

Zakres projektu:
– 1 wariant zagospodarowania terenu – projekt koncepcyjny: materiał roślinny, mała architektura
– 2 korekty projektu koncepcyjnego
– projekt zagospodarowania terenu
– szczegółowa specyfikacja materiałowa
– operat pielęgnacyjny
– propozycja oświetlenia
– wizualizacje fragmentów terenu (jeżeli klient wybiera wersję 3D)
– *projekt nawodnienia – jeżeli klient przewiduje automatyczne nawadnianie terenu
– czas oczekiwania – uzgodniony indywidualnie z klientem
WARIANT 6 – PROJEKT PREMIUM – PROJEKT 2D LUB 3D ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKTU NAWIERZCHNI: cena uzgodniona indywidualnie z klientem
– 2 warianty zagospodarowania terenu oraz ułożenia nawierzchni (klient wybiera 1 wariant)
– projekt wybranego wariantu zagospodarowania terenu oraz ułożenia nawierzchni
– 2 korekty wybranego wariantu
– 2-3 konsultacje z architektem na terenie budowy
– szczegółowa specyfikacja materiałowa
– operat pielęgnacyjny
– propozycja oświetlenia
– wizualizacje fragmentów terenu (jeżeli klient wybiera wersję 3D)
– *projekt nawodnienia – jeżeli klient przewiduje automatyczne nawadnianie terenu
– czas oczekiwania – uzgodniony indywidualnie z klientem
– *możliwość dodatkowych konsultacji z architektem na terenie budowy – koszty dojazdu w obie strony całkowicie pokrywa klient (od siedziby firmy), 2 zł brutto/ 1 km
W cenie dojazd do klienta do 60 km w obie strony od siedziby firmy. Powyżej 60 km dojazd 2 zł brutto / 1 km.

KOSZTORYS INWESTORSKI : cena uzgodniona indywidualnie z klientem
NADZÓR NAD WYKONANIEM PROJEKTU: cena uzgodniona indywidualnie z klientem
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA: cena uzgodniona indywidualnie z klientem
INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA: cena uzgodniona indywidualnie z klientem
WYMAGANE MATERIAŁY OD KLIENTA:
– rzut parteru budynku,
– plan zagospodarowania terenu
– inspiracje
– zdjęcia działki, budynków, otoczenia

Projektowanie nawierzchni

Projekt nawierzchni wybranego wariantu wraz z elementami małej architektury.

Zakres projektu:

– 2 warianty ułożenia nawierzchni (klient wybiera 1 wariant do szczegółowego opracowania)

– projekt nawierzchni wybranego wariantu wraz z elementami małej architektury

– szczegółowa specyfikacja materiałowa

– propozycja punktów świetlnych

– czas oczekiwania – uzgodniony indywidualnie z klientem

Zakres projektu:

– 2 warianty ułożenia nawierzchni (klient wybiera 1 wariant do szczegółowego opracowania)

– projekt nawierzchni wybranego wariantu wraz z elementami małej architektury

– 1 konsultacja z architektem na terenie budowy

– szczegółowa specyfikacja materiałowa

– propozycja punktów świetlnych

– czas oczekiwania – uzgodniony indywidualnie z klientem

– korekta wybranego wariantu – 150 zł brutto

– *możliwość 2-giej konsultacji z architektem na terenie budowy – koszty dojazdu w obie strony całkowicie pokrywa klient (od siedziby firmy), 2 zł brutto/ 1 km

W cenie dojazd do klienta do 60 km w obie strony od siedziby firmy. Powyżej 60 km dojazd 2 zł brutto / 1 km.

 

Zakres projektu:

– 2 warianty ułożenia nawierzchni (klient wybiera 1 wariant do szczegółowego opracowania)

– projekt nawierzchni wybranego wariantu wraz z elementami małej architektury

– 1 konsultacja z architektem na terenie budowy

– szczegółowa specyfikacja materiałowa

– wizualizacja wybranego fragmentu terenu

– propozycja punktów świetlnych

– czas oczekiwania – uzgodniony indywidualnie z klientem

– korekta wybranego wariantu – 150 zł brutto

– *możliwość 2-giej konsultacji z architektem na terenie budowy – koszty dojazdu w obie strony

całkowicie pokrywa klient (od siedziby firmy), 2 zł brutto/ 1 km

W cenie dojazd do klienta do 60 km w obie strony od siedziby firmy. Powyżej 60 km dojazd 2 zł brutto / 1 km.

Zawartość przełącznika

Powyższe ceny dotyczą powierzchni do 500 m2. Nawierzchnie powyżej 500 m2 wyceniane są indywidualnie.

UWAGA: Każda dodatkowa korekta wybranego wariantu – 150 zł brutto

Jeżeli klient nie dysponuje planem zagospodarowania terenu, koszt wykonania pomiarów – 250 zł brutto

 

WYMAGANE MATERIAŁY OD KLIENTA:

– rzut parteru budynku,

– plan zagospodarowania terenu

– inspiracje

– zdjęcia działki, budynków, otoczenia