Kostka Kamienna

WYDAJNOŚĆ KOSTKI
Kostka 4/6 cm

1000 kg = ok. 8 m2
1 m2 = ok. 110 kg
1 kostka = ok. 0,37 kg
1000 kg = ok. 2650 kostek
1 m2 = ok. 290 kostek
kostka rzędowa = ok. 180 mb z 1 tony

Kostka 8/11 cm

1000 kg = ok.4,5 m2
1 m2 = ok. 220 kg
1 kostka = ok. 2 kg
1000 kg = ok. 500 kostek
1 m2 = ok. 110 kostek
kostka rzędowa = ok. 48 mb z 1 tony

kostka 7/9 cm

1000 kg = ok. 6 m2
1 m2 = ok. 170 kg
1 kostka = ok. 1,4 kg
1000 kg = ok. 700 kostek
1 m2 = ok. 120 kostek
kostka rzędowa = ok. 70 mb z 1 tony

kostka 15/17 cm

1000 kg = ok. 2,7 m2
1 m2 = ok. 370 kg
1 kostka = ok. 10,5 kg
1000 kg = ok. 95 kostek
1 m2 = ok. 35 kostek
kostka rzędowa = ok. 18,5 mb z 1 tony

Frakcja 4/6, 7/9 i 8/11 cm