Trawa do siania

Autostrada Speed Grass to specjalna mieszanka, która dzięki profesjonalnie dobranym składnikom zapewnia silną i trwałą darń odporną na wydeptywanie oraz w miarę szybki początkowy wzrost. Znakomicie toleruje niekorzystne warunki glebowe i atmosferyczne. Jest odporna na przesychanie. Polecana przez specjalistów do zadarniania poboczy dróg i autostrad oraz skarp i innych terenów pochyłych.
Stosowana najczęściej na: trawniki uniwersalne, place zabaw i zieleńce, trawniki rekreacyjne, zadarnianie terenów trudnych.