Projektowanie terenów zieleni

OGRODY PRZYDOMOWE, ZIELEŃ PRZY FIRMACH I NA TERENACH PUBLICZNYCH

 

WARIANT 1 – KONSULTACJE OGRODNICZE: koszt 200 zł brutto/ 1,5 h
Zakres :
- doradztwo w zakresie pielęgnacji materiału roślinnego
- doradztwo w zakresie zagospodarowania terenu: materiał roślinny, mała architektura
W cenie dojazd do klienta do 60 km w obie strony od siedziby firmy. Powyżej 60 km dojazd 2 zł brutto / 1 km.


WARIANT 2 – PROJEKT KONCEPCYJNY : koszt od 600 zł brutto
Zakres projektu:
- 1 wariant zagospodarowania terenu – projekt koncepcyjny
- propozycje dotyczące zagospodarowania: materiał roślinny, mała architektura
- 1 korekta projektu koncepcyjnego
- 1 konsultacja z architektem na terenie budowy
- operat pielęgnacyjny
- czas oczekiwania – uzgodniony indywidualnie z klientem
- *możliwość dodatkowych konsultacji z architektem na terenie budowy – koszty dojazdu w obie strony całkowicie pokrywa klient (od siedziby firmy), 2 zł brutto/ 1 km
W cenie dojazd do klienta do 60 km w obie strony od siedziby firmy. Powyżej 60 km dojazd 2 zł
brutto / 1 km.


WARIANT 3 – PROJEKT 2D : cena uzgodniona indywidualnie z klientem
Zakres projektu:
- 1 wariant zagospodarowania terenu – projekt koncepcyjny: materiał roślinny, mała architektura
- 2 konsultacje z architektem na terenie budowy
- 2 korekty projektu koncepcyjnego
- projekt zagospodarowania terenu
- szczegółowa specyfikacja materiałowa
- operat pielęgnacyjny
- propozycja oświetlenia
- *projekt nawodnienia - jeżeli klient przewiduje automatyczne nawadnianie terenu
-  czas oczekiwania – uzgodniony indywidualnie z klientem
- *możliwość dodatkowych konsultacji z architektem na terenie budowy – koszty dojazdu w obie strony całkowicie pokrywa klient (od siedziby firmy), 2 zł brutto/ 1 km
W cenie dojazd do klienta do 60 km w obie strony od siedziby firmy. Powyżej 60 km dojazd 2 zł brutto / 1 km.


WARIANT 4 – PROJEKT 3D : cena uzgodniona indywidualnie z klientem
Zakres projektu:
- 1 wariant zagospodarowania terenu – projekt koncepcyjny: materiał roślinny, mała architektura
- 2 konsultacje z architektem na terenie budowy
- 2 korekty projektu koncepcyjnego
- projekt zagospodarowania terenu
- szczegółowa specyfikacja materiałowa
- operat pielęgnacyjny
- propozycja oświetlenia
- wizualizacje fragmentów terenu
- *projekt nawodnienia - jeżeli klient przewiduje automatyczne nawadnianie terenu
- czas oczekiwania – uzgodniony indywidualnie z klientem
- *możliwość dodatkowych konsultacji z architektem na terenie budowy – koszty dojazdu w obie
strony całkowicie pokrywa klient (od siedziby firmy), 2 zł brutto/ 1 km
W cenie dojazd do klienta do 60 km w obie strony od siedziby firmy. Powyżej 60 km dojazd 2 zł brutto / 1 km.


WARIANT 5 – PROJEKT ONLINE 2D LUB 3D: cena uzgodniona indywidualnie z klientem
Zakres projektu:
- 1 wariant zagospodarowania terenu – projekt koncepcyjny: materiał roślinny, mała architektura
- 2 korekty projektu koncepcyjnego
- projekt zagospodarowania terenu
- szczegółowa specyfikacja materiałowa
- operat pielęgnacyjny
- propozycja oświetlenia
- wizualizacje fragmentów terenu (jeżeli klient wybiera wersję 3D)
- *projekt nawodnienia - jeżeli klient przewiduje automatyczne nawadnianie terenu
- czas oczekiwania – uzgodniony indywidualnie z klientem
WARIANT 6 - PROJEKT PREMIUM – PROJEKT 2D LUB 3D ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKTU NAWIERZCHNI: cena uzgodniona indywidualnie z klientem
- 2 warianty zagospodarowania terenu oraz ułożenia nawierzchni (klient wybiera 1 wariant)
- projekt wybranego wariantu zagospodarowania terenu oraz ułożenia nawierzchni
- 2 korekty wybranego wariantu
- 2-3 konsultacje z architektem na terenie budowy
- szczegółowa specyfikacja materiałowa
- operat pielęgnacyjny
- propozycja oświetlenia
- wizualizacje fragmentów terenu (jeżeli klient wybiera wersję 3D)
- *projekt nawodnienia - jeżeli klient przewiduje automatyczne nawadnianie terenu
- czas oczekiwania – uzgodniony indywidualnie z klientem
- *możliwość dodatkowych konsultacji z architektem na terenie budowy – koszty dojazdu w obie strony całkowicie pokrywa klient (od siedziby firmy), 2 zł brutto/ 1 km
W cenie dojazd do klienta do 60 km w obie strony od siedziby firmy. Powyżej 60 km dojazd 2 zł brutto / 1 km.


USŁUGI DODATKOWE:


KOSZTORYS INWESTORSKI : cena uzgodniona indywidualnie z klientem
NADZÓR NAD WYKONANIEM PROJEKTU: cena uzgodniona indywidualnie z klientem
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA: cena uzgodniona indywidualnie z klientem
INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA: cena uzgodniona indywidualnie z klientem
WYMAGANE MATERIAŁY OD KLIENTA:
- rzut parteru budynku,
- plan zagospodarowania terenu
- inspiracje
- zdjęcia działki, budynków, otoczenia