Projektowanie nawierzchni

WARIANT 1 – PROJEKT ONLINE: koszt 550 zł brutto

Zakres projektu:

- 2 warianty ułożenia nawierzchni (klient wybiera 1 wariant do szczegółowego opracowania)

- projekt nawierzchni wybranego wariantu wraz z elementami małej architektury

- szczegółowa specyfikacja materiałowa

- propozycja punktów świetlnych

- czas oczekiwania – uzgodniony indywidualnie z klientem

 

WARIANT 2 – PROJEKT STANDARD/ 2D : koszt 650 zł brutto

Zakres projektu:

- 2 warianty ułożenia nawierzchni (klient wybiera 1 wariant do szczegółowego opracowania)

- projekt nawierzchni wybranego wariantu wraz z elementami małej architektury

- 1 konsultacja z architektem na terenie budowy

- szczegółowa specyfikacja materiałowa

- propozycja punktów świetlnych

- czas oczekiwania – uzgodniony indywidualnie z klientem

- korekta wybranego wariantu – 150 zł brutto

- *możliwość 2-giej konsultacji z architektem na terenie budowy – koszty dojazdu w obie strony całkowicie pokrywa klient (od siedziby firmy), 2 zł brutto/ 1 km

W cenie dojazd do klienta do 60 km w obie strony od siedziby firmy. Powyżej 60 km dojazd 2 zł brutto / 1 km.

 

WARIANT 3 – PROJEKT PREMIUM/ 3D : koszt 1100 zł brutto

Zakres projektu:

- 2 warianty ułożenia nawierzchni (klient wybiera 1 wariant do szczegółowego opracowania)

- projekt nawierzchni wybranego wariantu wraz z elementami małej architektury

- 1 konsultacja z architektem na terenie budowy

- szczegółowa specyfikacja materiałowa

- wizualizacja wybranego fragmentu terenu

- propozycja punktów świetlnych

- czas oczekiwania – uzgodniony indywidualnie z klientem

- korekta wybranego wariantu – 150 zł brutto

- *możliwość 2-giej konsultacji z architektem na terenie budowy – koszty dojazdu w obie strony

całkowicie pokrywa klient (od siedziby firmy), 2 zł brutto/ 1 km

W cenie dojazd do klienta do 60 km w obie strony od siedziby firmy. Powyżej 60 km dojazd 2 zł brutto / 1 km.

 

Powyższe ceny dotyczą powierzchni do 500 m2. Nawierzchnie powyżej 500 m2 wyceniane są indywidualnie.

UWAGA: Każda dodatkowa korekta wybranego wariantu – 150 zł brutto

Jeżeli klient nie dysponuje planem zagospodarowania terenu, koszt wykonania pomiarów – 250 zł brutto

 

WYMAGANE MATERIAŁY OD KLIENTA:

- rzut parteru budynku,

- plan zagospodarowania terenu

- inspiracje

- zdjęcia działki, budynków, otoczenia